عصر آخرین پنجشنبه ماه رمضان -امامزاده خانیک

/, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک/عصر آخرین پنجشنبه ماه رمضان -امامزاده خانیک

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir