عیدفطر۱۳۹۲درخانیک فردوس

عیدفطر۱۳۹۲درخانیک فردوس

نماز عید فطر1392درخانیک فردوس

عید فطر1392درخانیک فردوس

عید فطر1392درخانیک فردوس

عید فطر1392درخانیک فردوس

عید فطر1392درخانیک فردوس

عید فطر1392درخانیک فردوس

نماز عید فطر1392درخانیک فردوس

By | ۱۳۹۷-۵-۱۴ ۱۵:۰۸:۲۲ +۰۰:۰۰ ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۲|Categories: اخبار, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک, مناسـبت ها|Tags: |۰ Comments

About the Author:

بنده خدا

Leave A Comment

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir