عاشورا- امام زاده خانیک

  • ۳۴۱

عاشورا در خانیک

عاشورای 95

17تیرماه1395امام زاده خانیک

  • ۳۷۷

عیدفطر 17تیرماه1395 خانیک

تصاویری از برات در خانیک-خرداد1395

  • ۳۶۰

خانیک اول خرداد95

نوروز 1395 در خانیک

  • ۲۹۱

نوروز95  امامزاده خانیک

تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک

  • ۴۰۸

شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه

  • ۳۷۲

نام بانک : توسغه تعاون

شماره کارت:  ‏‪5029 - 0810 - 5314 - 4883‬‏

صاحب حساب : امامزاده سلطان کریمشاه خانیک

 نام بانک : پست بانک

شماره حساب :  ۵۵۰۳۴۹۳۳۷۰۸۳۹۴.۱۲

شبــا :  IR770210005503493370839412

صاحب حساب : امامزاده خانیک

 

شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه خانیک  نام بانک : پست بانک شماره حساب : ۵۵۰۳۴۹۳۳۷۰۸۳۹۴.۱۲ شبــا : IR770210005503493370839412 صاحب حساب : امامزاده خانیک

امامزاده خانیک امروز هفتم فروردین93

  • ۴۶۷

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93


اولین نماز جماعت ظهر عاشورا در جوار امامزاده

  • ۳۷۳

امسال برای اولین بار نماز جماعت ظهر عاشورا در جوار امامزاده اقامه شد . در سال های گذشته در مسجد روستا نماز برگزار می گردیدنماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392نماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392نماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392