شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه

  • ۶۵۹

نام بانک : توسغه تعاون

شماره کارت:  ‏‪5029 - 0810 - 5314 - 4883‬‏

شماره حساب :  ۴۰۰۳.۳۰۱.۱۹۱۵۶۸۴.۱

شبــا : IR290220400303011915684001

صاحب حساب : امامزاده سلطان کریمشاه خانیک

 

شماره های رسمی و تحت مدیریت اوقاف

امور فرهنگی ۸۷۲۰ ۶۰۳۷۹۹۷۸۷۰۲۶
امور مدیریتی ۸۹۴۴ ۷۰۲۶ ۶۰۳۷۹۹۷۸
نذور ضریح ۸۶۱۳ ۷۰۲۶ ۶۰۳۷۹۹۷۸
امور عمرانی 6037997870268837

شماره کارت: ‏ امور عمرانی 6037997870268837